LabNet

Wirtualne Laboratorium

Bank Ofert Współpracy Naukowej

Informacje

Serwis LabNet powstał w ramach realizacji projektu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” współfinansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W realizację zadań związanych z utworzeniem niniejszego serwisu zaangażowały się jednostki tworzące Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed.

BioTechMed to konsorcjum naukowo-przemysłowe utworzone przez uczelnie wyższe, jednostki Polskiej Akademii Nauk oraz inne podmioty z regionu łódzkiego. Głównym celem działalności konsorcjum jest wspólne prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie biotechnologii, techniki i nauk medycznych. W celu zintensyfikowania powyższych działań utworzony został serwis LabNet.

LabNet składa się z dwóch niezależnych baz danych Wirtualnego laboratorium - VirtuaLab oraz Banku Ofert Współpracy Naukowej - ScientCooperation. Bazy te dostępne są w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej.

LabNet gromadzi i umożliwia wyszukiwanie informacji o:

  • aktualnie realizowanych pracach naukowych i badawczych z zakresu biotechnologii, techniki
    i medycyny,
  • aktualnie poszukiwanych partnerach naukowych celem realizacji wspólnych projektów lub przedsięwzięć badawczych, wdrożeniowych itp.,
  • zasobach aparaturowych znajdujących się w różnych instytucjach zarówno naukowych jak
    i biznesowych.

 

Korzystanie z systemu LabNet jest bezpłatne.

 

Zapraszamy do skorzystania z serwisu newsletter, za pośrednictwem którego mogą Państwo być informowani o pojawiających się w systemie LabNet nowych ofertach. Aby aktywować usługę newsletter należy wpisać adres e-mail w polu poniżej.

Aby zrezygnować z serwisu newsletter'a należy wejść na stronę LabNet i w zakładce Informacje podać adres
e-mail, na który przysyłane są wiadomości.

PARTNERZY

BioTechMed

Politehnika Łódzka

Uniwersytet Medyczny

IFOTAM

ICHEM

IMP

Unesco

p3

CBMM

BiolMed

Pharmena

Polfarmex

Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny

BTL

Centrum Alegrologi

Łódzka Agencja Rozwoju Eksportu

Instytut Ogrodnictwa