LabNet

Wirtualne Laboratorium

Bank Ofert Współpracy Naukowej

Unijne środki na wsparcie jednostek B +R

Unijne środki na wsparcie jednostek B +R

[ 2013-02-13 ]

wróć

 

W dniach 14 lutego  - 21 marca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi prowadzić będzie nabór wniosków na wsparcie jednostek badawczo-rozwojowych w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013.

Pieniądze unijne przeznaczono na dofinansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, na inwestycje budowlane w zakresie prowadzenia działalności B+R, jak również na inwestycje związane z tworzeniem lub utrzymaniem infrastruktury informatycznej i teleinformatycznej jednostki. Warto również zaznaczyć, że dofinansowanie mogą otrzymać projekty które docelowo służyć będą przedsiębiorcom.

Jest to niepowtarzalna szansa na rozwój i zwiększenie potencjału placówek naukowo-badawczych.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat konkursu odbędzie się w dn. 20 lutego br. o godz. 10.00 w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi. Szczegóły dotyczące spotkania  i formularz zgłoszeniowy znajdują się stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy kontaktować się z Punktem Informacyjnym COP, tel. 42 230 15 55 (56), a w sprawie szkolenia z  Zespołem Promocji, tel. 42 230 15 62 (87).

 

wróć

PARTNERZY

BioTechMed

Politehnika Łódzka

Uniwersytet Medyczny

IFOTAM

ICHEM

IMP

Unesco

p3

CBMM

BiolMed

Pharmena

Polfarmex

Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny

BTL

Centrum Alegrologi

Łódzka Agencja Rozwoju Eksportu

Instytut Ogrodnictwa