LabNet

Wirtualne Laboratorium

Bank Ofert Współpracy Naukowej

Zaproszenie na sympozjum „ECOHYDROLOGY, BIOTECHNOLOGY AND ENGINEERING...”

Zaproszenie na sympozjum „ECOHYDROLOGY, BIOTECHNOLOGY AND ENGINEERING...”

[ 2013-05-20 ]

wróć

   Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Międzynarodowym Sympozjum, 16-22 września 2013 r.  pt „ECOHYDROLOGY, BIOTECHNOLOGY AND ENGINEERING: towards the harmony between biogeosphere and society on the basis of long term ecosystem research” poświęconemu stworzeniu platformy wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami nauk środowiskowych, technicznych oraz społecznych dla stworzenia zintegrowanych podstaw zarządzania zasobami środowiska w obliczu postępujących zmian globalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych jako podstawy takich działań.

Głównymi organizatorami sympozjum są Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN wraz z Katedrą Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Projektem Oceny Jakości Środowiska i Wpływających na nią Czynników w Europie (EnvEurope).

Dodatkowe informacje na temat sympozjum dostępne są na stronie internetowej http://www.ecohydrologyengineeringsociety2013.org/

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z sekretariatem sympozjum pod tel.
 +48 42 681 70 07 lub mailowo: symposium2013@erce.unesco.lodz.pl

wróć

PARTNERZY

BioTechMed

Politehnika Łódzka

Uniwersytet Medyczny

IFOTAM

ICHEM

IMP

Unesco

p3

CBMM

BiolMed

Pharmena

Polfarmex

Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny

BTL

Centrum Alegrologi

Łódzka Agencja Rozwoju Eksportu

Instytut Ogrodnictwa